Experiències personals, positives o no

Muntanya russa 2nESO

Carreteres solars: Us deixo aquest link d'un projecte que estic acabant amb 2n ESO


Engage Web amb idees i recursos per a fer projectes o preguntes relacionades amb ciències i tecnologia:Us mostro el problema que he plantejat als meus alumnes de 3r d'ESO, la meva finalitat era que treballessin l'estadística i els percentatges, aprofitant un tema que s'ha treballat des de xerrades a l'hora de tutoria el consum de drogues, i entre aquestes l'alcohol que és la més perillosa perquè és legal.