Projecte adreçat a alumnes de 2n ESO al voltant de les idees:
 • Energia cinètica
 • Energia potencial
 • Energia mecànica
 • Conservació de l'energia
 • Fricció
 • Força centrípeta

Cada equip té una carpeta al Googledrive compartida amb el professor per poder fer el seguiment de la documentació que es genera i alhora comentar aquelles coses que calgui millorar.
Els següents documents del projecte estan presentats de manera seqüencial tal com es lliuren als alumnes
Documents específics del projecte "Muntanya russa"
Documents generals de gestió de projectes
Presentació inicial del projecte juntament amb vídeos de muntanyes
russes de Youtube

01-Llançament del projecte


Acta de començament del projecte per a comprovar si s'ha entès el que cal fer

00 Inici de projecte

Normes internes dels equips: els alumnes han d'afegir les seves pròpies

01 Normes d'equip

Repartiment càrrecs individuals del grup

02 Repartiment càrrecs individuals del grup

Diari d'abord per a registrar les activitats diàries del projecte

03 Diari d'abord
Es demana que facin un disseny en paper de com serà la muntanya russa
tenin en compte una llista de requeriments mínims: 1 loop, corbes tancades ...

02 Diseny Inicial - Llista de Requirements

Rúbrica de com es valorarà i puntuarà la maqueta: disseny, pla de treball, materials,
funcionament, continguts

03 Rúbrica Projecte Final Roller Coaster


Rúbrica de com es valorarà i puntuarà el treball cooperatiu
03 Rubrica-Treball cooperatiu

Pluja d'idees per decidir el que han d'investigar


04 KPLM Pluja d'idees

Els alumnes es reparteixen les diferents tasques que cal investigar

05 Repartiment tasques a investigar
Després de la pluja d'idees se'ls orienta a que investiguin>
 • Energia cinètica
 • Energia potencial
 • Energia mecànica
 • Conservació de l'energia
 • Fricció
 • Força centrípeta

ja que molts d'aquests conceptes no els arriben a detectar
Elaboració d'informes amb els resultats de les investigacions

06 Informe investigacio
Es demana que per a cada concepte investigat facin un dibuix representatiu
amb una explicació i un exemple, de forma que al final del projecte podran
elaborar un petit quadern

04 Vocabulari formula dibuix

Disseny final de la maqueta i llista amb les seves característiques

05 Checklist materials fase de disseny

Construcció de la maqueta
Faran fotos per fer un time lapse de la construcció

Llista amb les característiques de la maqueta ja construïda

06 Checklist Construccio final