Problemes i Projectes
Hi ha dos nivells de comparació:
 1. 1. En primer lloc ens preguntem quines diferències tenim entre Problemes i Projectes a nivell metodològic:
  1. a. Com ells treballem a les nostres aules.
  2. b. Quins objectius tenim.
  3. c. Quins tipus de Projectes i Problemes utilitzem a cadascun.
  4. d. Quines relacions establim amb el Currículum i com les seqüenciem
  5. e. On podem tenir exemples
  6. 2. En segon lloc ens plantegem:
   1. a. Quines modificacions ens calen als centres per treballar amb aquestes metodologies.
   2. b. Quins canvis calen a nivell de tutors i de formadors.
També és important una reflexió en quan la relació a altres metodologies com ara Flipped.